ทดสอบ

แบบทดสอบกายวิภาคศาสตร์การทำงาน

จับคู่การกระทำกับกล้ามเนื้อที่สอดคล้องกัน เลือกการกระทำที่เหมาะสมจากเมนูทางลัดหรือคลิกที่ชื่อของกล้ามเนื้อเพื่อแสดงลักษณะทางกายวิภาคของมัน

แบบทดสอบกายวิภาคกล้ามเนื้อทำงาน

จับคู่กล้ามเนื้อกับการกระทำ เลือกการกระทำที่เหมาะสมจากเมนูทางลัดหรือคลิกที่ชื่อของกล้ามเนื้อเพื่อแสดงลักษณะทางกายวิภาคของมัน

การให้อาหารแบบทดสอบและโภชนาการของมนุษย์

ตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อประเมินระดับความรู้ของคุณในเรื่อง:

แบบทดสอบกายวิภาค

ตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อประเมินระดับความรู้ของคุณในเรื่อง:

แบบทดสอบ Anthropometry

ตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อประเมินระดับความรู้ของคุณในเรื่อง:

แบบทดสอบกายวิภาค

แบบทดสอบที่เกี่ยวข้อง: แบบทดสอบกายวิภาคศาสตร์ (กล้ามเนื้อ) กำเนิดกายวิภาคของแบบทดสอบและการแทรก แบบทดสอบกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่ 1 แบบทดสอบกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่ 2 แบบทดสอบกายวิภาคทั่วไป แบบทดสอบกายวิภาคศาสตร์ทั่วไป 1 แบบทดสอบกายวิภาคทั่วไป II ตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อประเมินระดับความรู้ของคุณในเรื่อง:

แบบทดสอบเพาะกาย

ตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อประเมินระดับความรู้ของคุณในเรื่อง:

แบบทดสอบเพาะกาย

ตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อประเมินระดับความรู้ของคุณในเรื่อง:

ตอบคำถามเกี่ยวกับฟุตบอล

ตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อประเมินระดับความรู้ของคุณในเรื่อง: "

ตอบคำถามเกี่ยวกับการขี่จักรยาน

ตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อประเมินระดับความรู้ของคุณในเรื่อง: " »

แบบทดสอบกายวิภาคศาสตร์

แบบทดสอบที่เกี่ยวข้อง: แบบทดสอบกายวิภาคศาสตร์ (กล้ามเนื้อ) กำเนิดกายวิภาคของแบบทดสอบและการแทรก แบบทดสอบกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่ 1 แบบทดสอบกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่ 2 แบบทดสอบกายวิภาคทั่วไป แบบทดสอบกายวิภาคศาสตร์ทั่วไป 1 แบบทดสอบกายวิภาคทั่วไป II แบบทดสอบกายวิภาคศาสตร์ แบบทดสอบที่เกี่ยวข้อง: แบบทดสอบกายวิภาคศาสตร์ (กล้ามเนื้อ) กำเนิดกายวิภาคของแบบทดสอบและการแทรก แบบทดสอบกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่ 1 แบบทดสอบกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่ 2 แบบทดสอบกายวิภาคทั่วไป แบบทดสอบกายวิภาคศาสตร์ทั่วไป 1 แบบทดสอบกายวิภาคทั่วไป II คำแนะนำในการตอบคำถาม จับคู่หมายเลขกล้ามเนื้อให้ถูกต้องโดยเลือกจากเมนูแบบเลื่อนลง จาก

แบบทดสอบสรีรวิทยา

ตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อประเมินระดับความรู้ของคุณในเรื่อง:

แบบทดสอบต่อมไร้ท่อ

ตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อประเมินระดับความรู้ของคุณในเรื่อง:

แบบทดสอบฟิตเนส

ตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อประเมินระดับความรู้ของคุณในเรื่อง: แบบทดสอบสิ้นสุด

คำถามของโภชนาการและโภชนาการของมนุษย์

ตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อประเมินระดับความรู้ของคุณในเรื่อง:

แบบทดสอบโภชนาการ (ความยากปานกลาง)

ตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อประเมินระดับความรู้ของคุณในเรื่อง:

แบบทดสอบโภชนาการ

ตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อประเมินระดับความรู้ของคุณในเรื่อง:

แบบทดสอบด้านสุขภาพและสุขภาพ

ตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อประเมินระดับความรู้ของคุณในเรื่อง:

แบบทดสอบด้านสุขภาพและสุขภาพ

ตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อประเมินระดับความรู้ของคุณในเรื่อง:

คำถามวอลเลย์บอล

ตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อประเมินระดับความรู้ของคุณในเรื่อง:

ตอบคำถามบนตารางโภชนาการ

ตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อประเมินระดับความรู้ของคุณในเรื่อง:

ตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติของการเพาะกาย

ถ้าคุณรักกีฬานี้คุณจะต้องรู้ประวัติของมันและรับแรงบันดาลใจจากคำสอนของผู้ชนะ ตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อประเมินระดับความรู้ของคุณในเรื่อง:

ตอบคำถามบนตารางโภชนาการ

ตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อประเมินระดับความรู้ของคุณในเรื่อง:

ทฤษฎีการฝึกอบรมและแบบทดสอบวิธีการ

ตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อประเมินระดับความรู้ของคุณในเรื่อง:

แบบทดสอบอาหาร

ตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อประเมินระดับความรู้ของคุณในเรื่อง:

ตอบคำถามบนตารางโภชนาการ

ตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อประเมินระดับความรู้ของคุณในเรื่อง:

ตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการขี่จักรยาน

ตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อประเมินระดับความรู้ของคุณในเรื่อง: «ก่อนหน้า ถัดไป»