เทคนิคการนวด

การนวดแบบแคลิฟอร์เนียโดย I.Randi

การแนะนำ การนวดแบบแคลิฟอร์เนียเป็นการนวดผ่อนคลายแบบพิเศษ การนวดในแคลิฟอร์เนียเกิดขึ้นที่แคลิฟอร์เนียในยุค 70 ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีเท่านั้น แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือการปรับสมดุลระหว่างร่างกายและระดับจิตวิญญาณ ดังนั้นการนวดแบบแคลิฟอร์เนียจึงมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความกลมกลืนระหว่างร่างกายและจิตใจ ในบทความบทความนี้จะวิเคราะห์ลักษณะสำคัญของการนวดแบบแคลิฟอร์เนียผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากมันและวิธีดำเนินการ มันคืออะไร การนวดแบบแคลิฟอร์เนียคืออะไร ดังที่กล่าวมาการนวดแบบแคลิฟอร์เนียเป็นการนวดแบบพิเศษเพื่อให้เกิดความสมดุลและกลมกลืนระหว่างร่างกายและจิตใจ บางครั้งเรียกว่าด้วยชื่อขอ

นวดเกี่ยวพัน: มันคืออะไร? มันมีประโยชน์อะไรบ้าง? คุณสมบัติและข้อห้ามของ I.Randi

สภาพทั่วไป การนวดเกี่ยวพันเป็นประเภทของการนวดที่โดดเด่นด้วยการใช้เทคนิคการจัดการที่สามารถ ทำหน้าที่ลึกลงไป ในเนื้อเยื่อ แม่นยำมากขึ้นในขณะที่เราสามารถเดาได้จากชื่อของตัวเองการนวดเกี่ยวพันมีจุดมุ่งหมายที่จะกระทำโดยตรงบน เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ผ่านการดำเนินการจัดการที่บางครั้งอาจไม่น่าพอใจ ตามผู้ที่ฝึกการนวดในรูปแบบนี้การจัดการของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันไม่เพียง แต่ช่วยในการต่อต้านหรือในกรณีใด ๆ ที่ช่วยลดการรบกวนที่มีการแปลในพื้นที่การรักษา แต่ยังสามารถออกแรง สะท้อนผลกระทบ ต่ออวัยวะและเนื้อเยื่อที่ อยู่ลึก การนวดเนื้อเยื่อเกี่ยวพันถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการ นวดกดจุดสะท้อน ซึ่งเป็นวิธีการรักษาเฉพาะที่เกี่ยว

การนวดแบบองค์รวม: มันคืออะไร? วิธีปฏิบัติและคาดหวังผลประโยชน์ของ I.Randi

การแนะนำ การนวดแบบองค์รวมเป็นการนวดเฉพาะประเภทที่ดำเนินการเพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลโดยรวม ที่จริงแล้วเราจะเห็นรายละเอียดในบทความของการนวดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อคืนสมดุลและความสามัคคีในระดับของ ร่างกาย จิตใจ และ จิตวิญญาณ เช่นเดียวกับการแพทย์แบบองค์รวมซึ่งเป็นรูปแบบของการนวดนี้ การนวดแบบอื่น ๆ นั้นเกี่ยวข้องกับการแพทย์แบบองค์รวมเช่นการนวดแบบอายุรเวทการนวดแบบแคลิฟอร์เนียเป็นต้น - และการปฏิบัติอื่น ๆ ของการแพทย์ทางเลือก (ตัวอย่างเช่นการนวดกดจุด) เนื่องจากการรักษาทั้งหมดเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลทั้งหมดและเพื่อหาสมดุลและความกลมกลืนทั้งในระดับร่างกายจิตใจและ

การนวดอายุรเวท: มันคืออะไร? วิธีการฝึก? คุณสมบัติประโยชน์และต้นทุนของ I.Randi

สภาพทั่วไป การนวดอายุรเวทเป็นการนวดเฉพาะประเภทที่ดำเนินการเพื่อ ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความ เป็นอยู่ที่ ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตามปรัชญาอายุรเวทเทคนิคการจัดการที่ใช้ในการนวดในคำถามเป็นวิธีการที่เป็นไปได้ที่จะบรรลุ ความสมดุล และ ความสามัคคีที่สมบูรณ์แบบระหว่างร่างกายและจิตใจ ในความเป็นจริงตามอายุรเวททุกส่วนของร่างกายได้รับอิทธิพลจาก bioenergies หลักสามที่เรียกว่า dosha (เรียกว่า Vata, Pitta และ Kapha); ความไม่สมดุลของพลังงานเหล่านี้จะนำไปสู่การปรากฏตัวของความผิดปกติของประเภทที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณ dosha เกี่ยวข้องและส่วนหนึ่งของร่างกายรับผลกระทบจากมัน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูบทความ: อ

นวดระบายน้ำเหลือง: มันคืออะไรประโยชน์และข้อห้ามของ I.Randi

สภาพทั่วไป การ ระบาย น้ำเหลือง เป็นการนวดแบบพิเศษที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ การไหลเวียนของน้ำเหลือง ในภาษาทั่วไปชื่อของการนวดระบายน้ำเหลืองมักใช้ในลักษณะทั่วไปเพื่อระบุประเภทของการนวดที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการไหลเวียนของน้ำเหลืองเพื่ออำนวยความสะดวกดังนั้นจึงนิยมกำจัดของเหลวนิ่งใด ๆ การนวดด้วยน้ำเหลืองชนิดต่าง ๆ สามารถทำได้ทั้งในทางการแพทย์ (หากมีความจำเป็นในการกระตุ้นและส่งเสริมการไหลเวียนของน้ำเหลืองที่ช้าลงและการรบกวนที่เกิดขึ้น) ทั้งในด้านความงามอย่างหมดจดตัวอย่างเช่นการรักษาแบบเสริมกับสิวเซลลูไลท์ มันคืออะไร นวดระบายน้ำเหลืองคืออะไร? การนวดระบาย น้ำเหลือง เป็นการนวดแบบพิเศษซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

การนวดแบบตะวันออก: พวกเขาคืออะไร ประเภทลักษณะและข้อห้ามของ I.Randi

การแนะนำ เมื่อพูดถึงการนวดแบบตะวันออกเราต้องการระบุเทคนิคการนวดที่แตกต่างกันซึ่งมีต้นกำเนิดในประเทศตะวันออกเช่นอินเดียจีนญี่ปุ่นไทยและอื่น ๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการนวดประเภทนี้ประสบความสำเร็จมากขึ้นอาจเนื่องมาจากวิธีการดูแลร่างกายและจิตใจตามแบบฉบับของประเพณีและปรัชญาตะวันออก ในวัฒนธรรมเหล่านี้การนวดมักจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายไม่เพียง แต่ทางกายภาพ แต่ยังรวมถึงความผาสุกทางจิตใจและจิตวิญญาณเพื่อหา สมดุลและความกลมกลืนกับตัวเองและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ตามหลักปรัชญาตะวันออกแล้วอันที่จริงร่างกายของบุคคลนั้นถือว่าเป็นหนึ่งเดียวกับจิตใจและเชื่อว่าถูกข้ามไปด้วย พลังงานที่ สำคัญ ซึ่งความไม่

นวด Tui Na หรือ Tuina: มันคืออะไร? สิ่งที่จำเป็น, ประโยชน์และข้อห้ามโดย I.Randi

สภาพทั่วไป นวด Tui Na หรือ นวด Tuina เป็น นวดจีน ชนิดพิเศษ เช่นเดียวกับการนวดแบบตะวันออกอื่น ๆ ตุ๋ยนายังมีจุดมุ่งหมายในการรักษาความผิดปกติประเภทต่าง ๆ โดยการฟื้นฟูการไหลเวียนของ พลังงานที่สำคัญอย่าง ถูกต้อง ตามความจริงแล้วการแพทย์แผนจีนในความเป็นจริงการเปลี่ยนแปลงของกระแสนี้สามารถที่จะสนับสนุนลักษณะที่ปรากฏของความผิดปกติความไม่สบายและความเจ็บป่วยในแต่ละบุคคล ตามเนื้อผ้าการนวดตุ๋ยนาใช้เพื่อควบคุม การไหลเวียนของเลือด และ น้ำเหลือง และเพื่อควบคุมการ ไหลของฮอร์โมน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์เหนือสิ่งอื่นใดเพื่อต่อต้านหรือบรรเทา อาการเจ็บปวด จากธรรมชาติที่แตกต่างกัน (อาการปวดข้อ, ปวดกล้าม

นวด Shiatsu: มันคืออะไร? ถึงสิ่งที่ให้บริการวิธีการปฏิบัติประโยชน์ที่คาดหวังและข้อห้ามของ I.Randi

สภาพทั่วไป การนวด Shiatsu เป็นการนวดแบบ ดั้งเดิม ของ ญี่ปุ่น มันเป็นรูปแบบของการนวดที่เป็นกลุ่มใหญ่และหลากหลายของการ นวดแบบตะวันออก จุดประสงค์ของการนวด Shiatsu - คล้ายกับการนวดแบบตะวันออกอื่น ๆ - คือการกระทำที่ไม่เพียง แต่ในร่างกาย แต่ยังเกี่ยวกับจิตใจทำให้บุคคลเข้าถึงสภาวะของ ความเป็นอยู่ - ในจำนวนทั้งสิ้น (ร่างกายและจิตใจ) และไม่เพียง ระดับกายภาพ เทคนิคการจัดการโดยทั่วไปของการนวด shiatsu เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของ การเดิน และ ความกดดัน หลังส่วนใหญ่ดำเนินการด้วยนิ้วมือ แต่ยังมีฝ่ามือของมือกับข้อมือด้วยข้อมือด้วยนิ้วและข้อศอก แม้ว่าจะไม่ใช่การรักษาทางการแพทย์ แต่เป็นการนวดที่สามารถใช้ในศูนย์ค

การนวดแผนไทยหรือการนวดแผนไทย: อะไรคือวิธีการฝึกฝน I.Randi

สภาพทั่วไป การนวดแผนไทยหรือการนวดแผนไทยเป็นรูปแบบหนึ่งของการนวดที่มีต้นกำเนิดในประเทศไทย ตามตำนานการแพร่กระจายของเทคนิคการนวดในประเทศไทยเกิดขึ้นได้ด้วยการทำรหัสโดยแพทย์ชาวอินเดียชิวาโกมาร์บาจราวประมาณศตวรรษที่ห้าก่อนคริสต์ศักราช ตัวเลขนี้ยังถือว่าเป็นทุกวันนี้ในประเทศไทยในฐานะบิดาแห่งการแพทย์ อย่างไรก็ตามแม้จะมีตำนานหมุนเวียนอยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ต้นกำเนิดของการนวดแบบนี้ยังไม่ชัดเจนในปัจจุบัน การนวดแผนไทยนั้นมีลักษณะเฉพาะด้วยการใช้การจัดการที่หลากหลายรวมถึง ความกดดันการ ยืด และการ ยืด ซึ่งสัมพันธ์กับ เทคนิคโยคะที่ เรียกว่า passive เช่นเดียวกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับการนวดแบบตะวันออกอื่น ๆ อีก

การนวด Lomi Lomi: มันคืออะไร? ถึงสิ่งที่ให้บริการวิธีการปฏิบัติประโยชน์ที่คาดหวังและข้อห้ามของ I.Randi

สภาพทั่วไป การนวด Lomi Lomi เป็นการ นวด แบบพิเศษ จากฮาวาย จุดประสงค์ของการนวด Lomi Lomi ไม่ได้รวมอยู่ในความสำเร็จทางร่างกาย แต่ยังได้รับความเป็นอยู่ที่ ดี และ ความกลมกลืน กับตัวเองและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ในความหมายดังนั้นแม้จะมีต้นกำเนิดของสถานที่ที่ตรงกันข้ามทางภูมิศาสตร์การนวด Lomi Lomi ตั้งอยู่บนพื้นฐานของปรัชญาที่คล้ายคลึงกัน (แต่ไม่เหมือนกัน) กับการนวดแบบตะวันออกหลากหลาย ดังที่ได้กล่าวมาการนวด Lomi Lomi นั้นเกิดขึ้นในหมู่เกาะฮาวายซึ่งมีหมอนวดผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเวลานาน ในอดีตการนวด Lomi Lomi ถูกใช้โดยหมอผีชาวฮาวายชื่อ Ka Huna ซึ่งเรียกกันว่า "ผู้พิทักษ์ความ

น้ำมันนวด

ดูแลตัวเองด้วย แม้ว่าการนวดสามารถทำได้โดยไม่ใช้น้ำมัน แต่การใช้งานจะช่วยลดแรงเสียดทานทำให้ผิวนุ่มยืดหยุ่นและเรียบเนียนขึ้นและป้องกันไม่ให้ผิวแห้ง ในยุคอย่าง Nostra ที่คุณรู้สึกว่าจำเป็นที่จะต้องดูแลตัวเองและร่างกายของคุณเทคนิคเก่า ๆ บางอย่างได้กลับมาในสมัยรวมถึงการนวดน้ำมัน อย่างที่คุณทราบการนวดเป็นการฝึกฝนที่มีประโยชน์ในการบรรเทากล้ามเนื้อลดความเครียดและทำให้น้ำหนักของร่างกายเบาลง การนวดมีหลายประเภท (ความงาม, การบำบัด, การเล่นกีฬา, การผ่อนคลายและอื่น ๆ ) ซึ่งการใช้น้ำมันร่วมกันสามารถเพิ่มผลประโยชน์ของการนวดตัวเองช่วยผ่อนคลายหรือการบำบัด ในระหว่างการนวดน้ำมันหมายถึงประโยชน์ที่เหมาะสมในการพกพาคว

น้ำมันนวดตัว: วิธีเลือกน้ำมัน

การนวด: ทางเลือกของน้ำมัน การเลือกประเภทของน้ำมันนวดจะขึ้นอยู่กับความวุ่นวายที่ตั้งใจจะบรรเทาและความชอบส่วนตัว สาระสำคัญหลายอย่างมีกิจกรรมการรักษาที่คล้ายกันดังนั้นบางครั้งตัวเลือกก็เป็นเรื่องส่วนตัว เห็นได้ชัดว่าถ้าจำเป็นต้องใช้การนวดบำบัดการเลือกน้ำมันต้องแม่นยำและเน้นความละเอียดของการรบกวน การใช้เหตุผลของน้ำมันนวดที่แตกต่างกันหลายประการจึงมีลักษณะเฉพาะด้วยสารสกัดที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน: ด้วยวิธีนี้การรวมกันของน้ำมันที่แตกต่างกันทำให้สามารถทำงานผิดปกติได้หลากหลาย อย่างไรก็ตามเป็นที่นิยมมากกว่าไม่ควรผสมเอสเซ้นส์ที่แตกต่างกันมากกว่า 4 หรือ 5 ชนิด: โดยทั่วไปบนน้ำ

การนวดและการนวดร่างกาย TIB & การออกกำลังกายของประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้ชายในปัจจุบัน

โดย Dr. Giovanni Chetta ดัชนีทั่วไป หลักฐาน นวด การนวด: ระบบบำบัดที่เก่าแก่และเป็นธรรมชาติที่สุด บ่งชี้ของการนวดคลาสสิก ข้อห้ามและพื้นที่ห้ามมิให้มีการนวดแบบคลาสสิก ประเภทของการนวด คู่มือและกลไกการออกฤทธิ์ของการนวดแบบคลาสสิก TIB Massage & Bodywork (MATIB) แนวคิดหลัก วิถีการดำเนินชีวิตและที่อยู่อาศัยที่ผิดธรรมชาติ พลังของการสร้างภาพ ความเครียดในระบบประสาทและการปรับสภาพ บทบาทพื้นฐานของร่างกายและการสัมผัส การบูรณาการทั้งร่างกายและจิตใจ ระบบเชื่อมต่อและ myofascial Tensegrity เทคนิคการนวดและการออกกำลังกาย TIB การแนะนำ คู่มือการนวดและการออกกำลังกาย TIB การใช้น้ำมันหล่อลื่น สาขาวิชาเฉพาะของ Massag

เทคนิคแบบพาสซีฟในการผ่า my-fascial: แขนขาที่ต่ำกว่า

รวบรวมโดย Maurizio Ronchi คำนำ การยึดเกาะคอลลาเจนพังผืด รักษากล้ามเนื้อข้างเคียง ในการนวดกีฬา หลักการเทคนิคแฝง เทคนิคแบบพาสซีฟ บรรณานุกรมและเครดิต เทคนิคแบบพาสซีฟในการผ่าลำต้นและแขนขาของฉัน คำนำ "ในอารยธรรมทั้งหมดตั้งแต่จุดเริ่มต้นของยารักษาโรคได้รับมอบหมายนอกเหนือไปจากยาที่ไม่น่าจะเป็นไปได้มากขึ้นหรือน้อยลงในการรักษาร่างกายโดยการกระทำทางกลที่นำมาใช้จากภายนอกบางครั้งเกี่ยวข้องกับความร้อนผ่านการบีบอัดหรือสาร ดูเหมือนว่าการนวดหรือการรักษาด้วยมือในส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ถูกดำเนินการมาตั้งแต่สมัยโบราณในทุกกลุ่มชาติพันธุ์และในทุกทวีปดังนั้นจึงมีเหตุผลที่จะกล่าวว่าการนวดด้วยมือนั้นมีขึ้นมาเสมอ